Schooladviesraad

De schooladviesraad bestaat uit een groep ouders, die het leuk vindt om mee te denken over het algemeen schoolbeleid. Hierbij kan het gaan over zaken als identiteit, oudertevredenheid, veiligheid rond de school en andere belangrijke onderwerpen. Deze onderwerpen worden besproken met de oudergeleding van de MR. De MR neemt deze punten mee in de MR-vergadering. Wilt u meedenken in de SAR, dan kunt u dat melden bij de school (info@rehoboth.pcpow.nl).