Schooladviesraad

De schooladviesraad bestaat uit een groep ouders, die het leuk vinden om met de school mee te denken over het algemene schoolbeleid. Het kan hierbij gaan over zaken als identiteit, oudertevredenheid, veiligheid rond de school, naschoolse activiteiten, enz. De schooladviesraad draagt onderwerpen aan waar zij met de school over willen sparren. Deze onderwerpen worden door de directie meegenomen in de overleggen met het team, de MR (medezeggenschapsraad) en de LAR (leerlingadviesraad). De schooladviesraad bestaat uit ongeveer zeven personen en komt drie of vier keer per schooljaar bij elkaar.