Ons verhaal

Op de Rehoboth willen wij ieder kind de ruimte geven, die het nodig heeft. Onze school is een school, waar kinderen niet alleen iets leren, maar waar kinderen zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Naast kennisoverdracht en zelfstandig werken is er op school veel ruimte voor bewegend leren, creatieve en culturele activiteiten en excursies.​

 

Visie en Missie

De Rehoboth is een christelijke school. Vanuit deze identiteit willen wij onderwijs geven. De betekenis van de Hebreeuwse naam Rehoboth is Ruimte. Wij willen onze leerlingen ruimte geven zichzelf te kunnen zijn en te ontwikkelen. Dit kan alleen vanuit een basis van veiligheid en vertrouwen. Om deze veilige, sfeervolle leeromgeving te creëren, leggen we de nadruk op hoe we met elkaar omgaan, vriendschappen sluiten en elkaars verschillen accepteren en respecteren. Op onze school is plaats voor ieder kind, ongeacht geloofs- of andere overtuiging, dat zich thuis voelt in onze manier van werken en leven vanuit onze christelijke achtergrond. Wij willen graag positief, respectvol gedrag onder de aandacht brengen van onze leerlingen, leerkrachten en de ouders.