Onze richtinggevers

Binnen ons schoolbestuur PCPO Westland is een aantal richtinggevers geformuleerd, waar de gehele organisatie zich nu op richt. Met deze richtinggevers in gedachten bepalen wij het beleid op de Rehoboth.  

 

Plezier in leren

Bouw een school waar leren leuk is met aandacht voor de talenten en ontwikkelpunten van het kind.

Het plezier in leren versterken we door zowel individueel als in de groep te leren. Samenwerken en samen leren is iets wat leerlingen ook fijn vinden. Zo leren ze elkaar ook beter kennen en kunnen dan ook meer van elkaars kennis en talenten gebruik maken. Ontdekkend en ontwerpend leren (O2 leren) is geïntegreerd bij verschillende vakken. Programmeren en werken op Chromebooks is daarbij vast onderdeel. Ook met bewegend leren en de  Bieb op School wordt het plezier in leren vergroot. 

Je bent geliefd

Alle betrokkenen voelen zich veilig, weten zich gezien en voelen zich waardevol met hun persoonlijkheid en talenten.

Geliefd zijn betekent vertrouwen geven en krijgen. Vertrouwen dat iemand het goede wil doen. Wanneer je kinderen eerst vertrouwen geeft in wat zij kunnen, ontstaat ook de veiligheid van waaruit kinderen een volgende stap durven nemen. Hetzelfde geldt voor de medewerkers in een organisatie! Als je gezien wordt voor wat je al kan, waar je kwaliteiten liggen en je wordt uitgenodigd om deze ten dienste van je eigen ontwikkeling of de ontwikkeling van een ander in te zetten, dan voel je je gewaardeerd. De methode Kwink geeft ons goede handvatten om de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen. 

We doen het samen

We maken een omgeving waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

School en ouders hebben een gezamenlijk belang: de optimale ontwikkeling van het kind. Daarom vindt de school het belangrijk om samen te werken met de ouders en wordt goed contact zeer op prijs gesteld. Samenwerkend leren, is een werkwijze om de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs te vergroten. De samenwerking komt goed tot uiting bij o.a. de CCC-middagen (creatief cultuur circuit). Koken, knutselen, drama, muziek, het krijgt allemaal een plek op deze vrijdagmiddagen. De hulp van ouders is daarbij heel fijn.  

Vind je unieke print

De route die het kind, de school & de stichting loopt op zoek naar hun eigen unieke print.

We willen goed inspelen op de behoefte van het individuele kind. Dat vraagt om persoonlijke leerdoelen en instructie naar behoefte van het kind. Extra uitdaging voor leerlingen, die dat nodig hebben, wordt geboden in de Klimopgroep. Voor leerlingen, die baat hebben bij extra ondersteuning, is er verlengde instructie in de groep of extra hulp buiten de groep.