Onze school

    

Onze school staat in de wijk Opstal in Naaldwijk. De wijk kent veel laagbouw, omringd door groen en waterpartijen. Hiertussen liggen veel speelmogelijkheden, zoals een speeltuintje, basketbalveld en speelveld in de directe omgeving van de school. De school zelf beschikt over een groot schoolplein, waar de onderbouw, middenbouw en bovenbouw hun eigen speelruimte hebben. Onze school heeft een groenblauw schoolplein. Regenwater wordt afgevoerd via de beplanting of in de grond en er is veel groen rond de school. De Rehoboth draagt zo een belangrijk steentje bij aan het klimaatbestendiger maken van de wijk.

 

                                                 

'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!'

Pippi Langkous