Wat moet u weten

Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. Veel schoolactiviteiten vinden plaats met behulp van ouders. We stimuleren het samenwerken met ouders in werkgroepen om ouders nog meer te betrekken bij de school. Via de schoolapp kunt u zich opgeven voor ouderactiviteiten of werkgroepen. Dit kunnen incidentele activiteiten zijn, maar ook regelmatig terugkerende zaken. Ook proberen we bij veel activiteiten te bewerkstelligen dat de ouders kennis komen nemen van het werk van de leerlingen, bijvoorbeeld tijdens de inloopavonden, maar ook het gezamenlijk vieren van het kerstfeest.

Ook de samenwerking met de leerlingen is belangrijk. Het is goed voor leerlingen wanneer zij zich gehoord weten en gehoord voelen.