Leerlingenraad

Op de Rehoboth zijn leerlingen van groep 5 t/m 8 vertegenwoordigd in een leerlingenraad (LAR). De leerlingen komen met ideeën en tips vanuit de groepen naar de LAR. Zij bespreken met de directeur de onderwerpen. De LAR heeft meegepraat over de inrichting van het plein, de inzet van Chromebooks in de groep, het aanschaffen van speelmateriaal, enz. Ongeveer vier keer per jaar komen zij bij elkaar.