Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Drie leerkrachten en drie ouders hebben zitting in deze raad. De zittingsduur van een lid is drie jaar. De directeur van de school vertegenwoordigt het bevoegd gezag en is aanwezig om het beleid toe te lichten. Als u vragen heeft, die niet via de leerkracht of directie gesteld kunnen worden, kunt u die schriftelijk richten aan de MR: mr@rehoboth.pcpow.nl.
De adressen van de MR-leden staan vermeld in de adreslijst in de schoolgids. De oudergeleding van de MR wordt door de ouders gekozen. Wanneer er een verkiezing plaatsvindt, dan ontvangt u hierover digitaal bericht.

 

De MR bestaat uit de volgende leden: Guus Genuit (ouderlid en voorzitter), Harry Noordam (ouderlid), Jessica Toet (ouderlid), Rudy van den Berg ( teamlid), Dave van Koppen (teamlid) en Jantine Meenderink (teamlid en secretaris).