Buitenschoolse opvang

Wij bieden op de Rehoboth de mogelijkheid van voorschoolse opvang (VSO) van 7.30 uur tot 8.30 uur. Aan de opvang zijn kosten verbonden. Een abonnement voor één dag VSO per week kost per jaar € 80,00. Er kan ook incidenteel gebruik worden gemaakt van VSO. Dan kunt u een strippenkaart aanschaffen. Eén strip kost €2,00.  Aanmelden voor VSO gebeurt bij de directeur van de school.

Naschoolse opvang (BSO) wordt verzorgd door Kwest, 2 Samen en ZON.

Kwest gebruikt op school een eigen lokaal waar de kinderen naar toe gaan. Aanmelding gebeurt via de Stichting Kwest. De BSO is tijdens de BSO-tijden te bereiken via telefoonnummer: 06-51561207.

Met Kinderopvang 2Samen en ZON zijn ook afspraken gemaakt voor BSO. Zij halen kinderen op onze school op en verzorgen de opvang op een eigen locatie. 

U kunt uw kind aanmelden bij stichting Kwest (www.stichtingkwest.nl), telefoonnummer 0174-670303, Kinderopvang 2Samen (www.2samen.nl), telefoonnummer 070-3385500 of Kinderopvang ZON (www.kinderopvangzon.nl), telefoonnummer 06-19283759.