Oudercommissie

Praktische hulp van ouders is op de Rehoboth heel belangrijk. Hierbij denken we aan het meehelpen bij de organisatie van excursies, projecten, Sinterklaas, verkeerslessen en andere activiteiten. De Oudercommissie is bij deze organisatie een drijvende kracht. De leden van de OC zijn vertegenwoordigd in de verschillende werkgroepen van de school. Leerkrachten en ouders werken binnen de werkgroepen samen aan het doen slagen van de activiteiten. Voor vragen en ideeën of als u zelf wilt deelnemen aan de OC kunt u contact opnemen met de school.