Vakanties & vrije dagen

In overleg met de Westlandse schoolbesturen wordt een vakantierooster opgesteld waaraan alle Westlandse scholen zich in principe houden.

Wilt u buiten de reguliere vakanties en vrije dagen verlof voor uw kind(eren), dan kunt u een aanvraagformulier invullen. Dit formulier kunt u bij de directie verkrijgen. De directie geeft dan wel of geen toestemming voor dit verlof. 

Op de website van de Rijksoverheid kunt u de regels voor wat betreft verlof vinden. 

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie:              ma. 18 oktober 2021 t/m vrij. 22 oktober 2021

Kerstvakantie:               ma. 27 december 2021 t/m vrij. 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie:        ma. 28 februari 2022 t/m vrij. 4 maart 2022

Pasen:                            vrij. 15 april 2022 t/m ma. 18 april 2022

Meivakantie:                 ma. 25 april 2022 t/m vrij. 6 mei 2022 (incl. Koningsdag 27 april)

Hemelvaart:                  do. 26 mei 2022 t/m vrij. 27 mei 2022

Pinksteren:                    ma. 6 juni 2022

Zomervakantie:             ma. 11 juli 2022 t/m vrij. 19 augustus 2022

Studiedagen team e.d.

Maandag 27 september           studiedag team

Vrijdagmiddag 3 dec.              12.00 uur vrij

Maandag 6 dec.                      extra vrije dag

Donderdagmiddag 23 dec.      12.00 uur vrij

Vrijdagmiddag 24 dec.            12.00 uur vrij

Vrijdag 28 januari                   studiedag team

Maandag 21 maart                 studiedag team

Woensdag 22 juni                   studiedag team

Vrijdag 8 juli                           12.00 uur vrij