Vakanties & vrije dagen

In overleg met de Westlandse schoolbesturen wordt een vakantierooster opgesteld waaraan alle Westlandse scholen zich in principe houden.

Wilt u buiten de reguliere vakanties en vrije dagen verlof voor uw kind(eren), dan kunt u een aanvraagformulier invullen. Dit formulier kunt u bij de directie verkrijgen. De directie geeft dan wel of geen toestemming voor dit verlof. 

Op de website van de Rijksoverheid kunt u de regels voor wat betreft verlof vinden. 

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie:              ma. 18 oktober 2021 t/m vrij. 22 oktober 2021

Kerstvakantie:               ma. 27 december 2021 t/m vrij. 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie:        ma. 28 februari 2022 t/m vrij. 4 maart 2022

Pasen:                            vrij. 15 april 2022 t/m ma. 18 april 2022

Meivakantie:                 ma. 25 april 2022 t/m vrij. 6 mei 2022 (incl. Koningsdag 27 april)

Hemelvaart:                  do. 26 mei 2022 t/m vrij. 27 mei 2022

Pinksteren:                    ma. 6 juni 2022

Zomervakantie:             ma. 11 juli 2022 t/m vrij. 19 augustus 2022

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie

maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie

maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 06 januari 2023

Voorjaarsvakantie

maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 03 maart 2023

Pasen

vrijdag 07 april 2023 t/m maandag 10 april 2023

Meivakantie

maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 05 mei 2023 (incl. Koningsdag 27 april 2023)

Hemelvaart

donderdag 18 mei 2023 t/m vrijdag 19 mei 2023

Pinksteren 

maandag 29 mei 2023

Zomervakantie

maandag 10 juli 2023 t/m vrijdag 18 augustus 2023

Studiedagen team e.d. 2021-2022

Maandag 27 september           studiedag team

Vrijdagmiddag 3 dec.              12.00 uur vrij

Maandag 6 dec.                      extra vrije dag

Donderdagmiddag 23 dec.      12.00 uur vrij

Vrijdagmiddag 24 dec.            12.00 uur vrij

Vrijdag 28 januari                   studiedag team

Maandag 21 maart                 studiedag team

Woensdag 22 juni                   studiedag team

Vrijdag 8 juli                           12.00 uur vrij