Samenwerkingsverband Westland

Sinds De Wet op Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is gestart, maakt onze school deel uit van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland. In het Samenwerkingsverband werken 44 basisscholen (regulier en speciaal basisonderwijs) en twee scholen voor het speciaal onderwijs samen binnen de gemeenten Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland (deelgemeente Rotterdam). 

Met elkaar wordt geprobeerd passend onderwijs vorm te geven. 
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op: www.samenwerkingsverbandwestland.nl