Nuttige informatie

Alle belangrijke informatie op een rijtje

Onze school werkt met een continurooster. Alle leerlingen hebben dezelfde schooltijden. 
In de agenda vindt u alle bijzondere data. De vakanties en vrije dagen hebben we apart ook nog op een rijtje gezet. 
In de schoolgids staat alles wat u over onze school wilt weten. Op school kunt u een papieren versie verkrijgen.